KKVK

Portal Çelik Kapı

KKVK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA TEDARİKÇİ /MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı yasanın yürürlüğe girmiş olması ile birlikte bu kanun ve bu kanuna dayalı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla iş bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunuyoruz.

Aşağıda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, tedarikçi adaylarımız ile ilgili kanunda belirtilen işleme şartlarına bağlı olarak işlediğimiz kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamamızın yöntemi ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak hakları konusunda bilgilendirmelere yer verilmiştir.

Öncelikle kişisel verileriniz; 6698 sayılı kanunun 4.maddesinde belirtilen 1-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
2-Doğru ve gerektiğinde güncel olma
3-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

VERİ SAHİPLERİNE AİT KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

4-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

5-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme genel kriterlerine uygun şekilde işlenmektedir.

Aşağıda her bir veri grubu için ayrı ayrı olacak şekilde işleme amaçlarımız gösterilmiştir.

VERİ SAHİBİ / İLGİLİ KİŞİ ( Ürün ve / veya Hizmet Alıcısı / Adayı) İŞLENEN VERİ KATEGORİSİ: Kimlik, İletişim, Müşteri Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, İşlem, Finans, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi, Seyahat Verisi, Hukuki işlem

İŞLEME AMAÇLARI: Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi, Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Mal/ hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Mal-Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi,
Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi.

VERİ SAHİBİ / İLGİLİ KİŞİ ( Tedarikçi Adayları ) İŞLENEN VERİ KATEGORİSİ: Kimlik, İletişim 

İŞLEME AMAÇLARI: Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi kurum kuruluşa bilgi verilmesi.


VERİ SAHİBİ / İLGİLİ KİŞİ ( Tedarikçi ) İŞLENEN VERİ KATEGORİSİ: Deneyim, Finans, Risk Yönetimi, Hukuki İşlem, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri, Kurumsal iletişim ve itibar yönetimi.

İŞLEME AMAÇLARI: Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Kurumsal İletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, yürütülmesi, Mal /hizmet satış kiralama süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmes, Mal-hizmet satın alım
yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARMA AMAÇLARI

Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Kategorisi ( Herkese Açık ): Firmamıza ait internet sitesinde paylaşılan bilgiler ve görseller ile sınırlı olacak şekilde kurumsal iletişim ve itibar yönetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla. 

Hukuki Sebebi: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması.

Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Kategorisi ( Hissedarlar ): Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi.

Hukuki Sebebi: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması.

Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Kategorisi (Mal ve Hizmet Alınan Tedarikçiler / Taşeron ): Firmamızın ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin tedariki için gerekli olan ve/veya tedarikçi ile yapılan sözleşmenin ifası için gerekli hallerle sınırlı şekilde.

Hukuki Sebebi: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılması zorunlu olması.

Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Kategorisi (Yetkili Kişi / Kurum, Kuruluş ): Belediye, Banka, Sigorta Şirketi, Bakanlıklar, Odalar gibi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara verilen hukuki yetki ve görevler çerçevesinde bu kurum ve kuruluşlarda ki işlemlerin yerine getirilmesi veya kişi, kurum ve kuruluşlardaki işlemlerin  yerine getirilmesi veya kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi / belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçları ile sınırlı şekilde.

Hukuki Sebebi: Kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarılmasının zorunlu olması.

Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Kategorisi (Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri ): Firma içinde ilgili birim çalışanları , veri sorumlusu firmamız ile hisse yapısı aynı ya da benzer olan diğer firmalar ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile.

Hukuki Sebebi: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ: 

Firmamız hali hazırda aşağıda belirtilmiş olan kısmen veya tamamen otomatik olan veya veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemlerle veri toplamaktadır;

  • Firmamız faaliyetlerinin sürdürülmesi amacı ile kullanılan her türlü basılı ve dijital belge/evrak/ resmi evrak/ formların/sözleşmelerin doldurulması veya beyan sureti ile sözlü, fiziki veya elektronik ortamlar vasıtası ile

  • Güvenlik Kamerası, Tanıtım videoları, Fotoğraf çekimleri sureti ile

  • Firmamıza ait www.portalcelikkapi.com.tr internet sitesi üzerindeki ve mobil uygulamalardaki formların doldurulması sureti ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e- posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihler, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri şeklinde

  • Firmamıza gelen her türlü mail, faks, mektup, posta, kargo gönderisi vasıtası ile

  • Firmamız ile mal/hizmet alım veya satımı için ticari ilişki kurmak, firmamıza teklif vermek gibi amaçlarla mail göndermek, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif verilmesi sureti ile Sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden

  • Denetim, anket, rapor çalışmalarından,

  • Kişi, Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan yazışmalardan işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

PORTAL ÇELİK KAPI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. nin faaliyetlerini yürütebilmesi için “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıveya açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİ HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi firmamıza ait www.portalcelikkapi.com.tr internet sitesinde de paylaşılmış olan başvuru formunun çıktısını almak suretiyle firmamıza şahsen başvuru yapmak veya noter vasıtası ile bildirimde bulunmak veya bu başvuru formunu Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, Mobil imza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak firmamız KEP veya elektronik posta adresine göndermek ya da varsa firmamıza daha önce bildirilmiş ve firmamız sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz. 

Başvuralar talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, talebiniz ile ilgili yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. Maddesinde de belirtilen şekilde ücret talep edilebilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA ÇALIŞANLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı yasanın yürürlüğe girmiş olması ile birlikte bu kanun ve bu kanuna dayalı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla iş bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunuyoruz.Aşağıda gerek çalışanlarımızın açık rızası gerekse kanunda belirtilen işleme şartlarına bağlı olarak işlediğimiz kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamamızın yöntemi ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak hakları konusunda bilgilendirmelere yer verilmiştir.

ÇALIŞANLARIMIZA AİT KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Öncelikle kişisel verileriniz; 6698 sayılı kanunun 4.maddesinde belirtilen

1-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

2-Doğru ve gerektiğinde güncel olma

3-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

4-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

5-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme Genel İlkelerine uygun şekilde çalışanlarımızın kişisel verileri şu amaçlar dahilinde  işlenmektedir; 

• Çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının 

planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi gibi insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi ,

• Yangın , İş kazası , Üretim Kazaları , salgın hastalık , doğal afet , enerji kesintisi gibi Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Firma üretim ve çalışma standartlarının takibi ve güvenliği gibi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışanlar için Yan haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin yürütülmesi

• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

• Tutanak ve savunma işlemlerinin takibi, işyeri kurallarına uygunluk takibi gibi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Şifre, parola, kart uygulamaları gibi yollarla erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

• Maaş, avans ödemeleri, prim bildirimleri, maaş kesintileri gibi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

01.

Kalite Garantisi

Müşteri memnuniyetine odaklanan firmamız, çelik kapılarımız için kalite garantisi sunmaktadır.

02.

Güvenlik

Sizin ve sevdiklerinizin güvenliğini ön planda tutarak, huzurlu bir yaşam alanı sunuyoruz.

03.

Müşteri Memnuniyeti

Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla her zaman memnuniyetinizi sağlamak için çalışıyoruz.